Условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ В ТЕХМАГ

ВНИМАНИЕ! Внимателно прочетете тези Общи условия, постарали сме се да включим само най-важното! Ако използвате сайта ни автоматично приемаме че сте съгласни с условията ни!

1. Условия за използване на ТЕХМАГ
Със създаването потребителски профил в Сайта Потребителят потвърждава и декларира съгласието си със следното:

• Информационните услуги на Сайта се предоставят "във вида, в който са публикувани".

ТЕХМАГ не носи отговорност за точността на публикуваната информация.

• Оn-line системата за покупки през Сайта отразява наличността на артикулите към актуалния момент на проверката, като предвид динамиката в стокоооборота е възможно определени артикули и аксесоари към тях, публикувани и фигуриращи на Сайта като „налични“ в магазини ТЕХМАГ към момента на проверката, да бъдат изчерпани при заявката и да не могат да бъдат поръчани и доставени чрез on-line магазина. При всички случаи, ТЕХМАГ потвърждава възможността / невъзможността за доставка на заявената през Оn-line системата стока.

• При регистрацията в ТЕХМАГ Потребителят трябва да предоставя вярна, точна, актуална и пълна информация, необходима за осъществяване на продажбата, чрез попълване на всички задължителни полета на регистрационната форма. 

ТЕХМАГ не носи отговорност за невярно и/или неточно изпълнена поръчка ако попълнените данни са неточни или непълни, ние ще се свъжем с вас за потвърждение на поръчката, но все пак оставяйте верен телофон за да можем да направим и това!

2. Защита на личните данни. 
ТЕХМАГ е Администратор на лични данни, установен на територията на Република България и обработва законосъобразно и добросъвестно лични данни във връзка с целите на своята дейност – търговия на стоки на едро и дребно и не ги обработва допълнително по начин, несъвместим с тези цели.

• Получателите или категориите получатели, на които личните данни могат да бъдат разкрити са физическите лица, за които се отнасят данните или други лица, ако това е предвидено в нормативен акт. Предоставените от Потребителя Лични данни не се отстъпват на трети лица за рекламни и промоционални цели.

• ТЕХМАГ обработва лични данни, само при условие, че физическото лице, за което се отнасят данните, е дало изрично своето съгласие, като при липса на изчрино съгласие от страна на лицето, за което се отнасят данните, „Техномаркет България” АД няма право да обработва данните му. С предоставянето на личните си данни, Потребителят автоматично дава изричното си съгласие те да бъдат обработвани.

• Всяко физическо лице има право на достъп с писмено заявление до личните си данни, както и право по всяко време да поиска от ТЕХМАГ да премахне, коригира или блокира негови лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на ЗЗЛД.


3. Авторски права.

Всички предоставени от ТЕХМАГ стоки и услуги, които се ползват със защита съгласно Закона за защита на авторското право и сродните му права , се предоставят на Потребителите в оригиналният си вид, опаковка ако има и носител без каквото и да било въздействие от страна на ТЕХМАГ, ние ги предаваме точно във вида в който сме ги получили от нашите партньори.

ТЕХМАГ не носи отговорност по отношение на информацията и/или съдържанието на други сайтове, собственост на трети лица, като не налага и не препоръчва използването на тези сайтове или информацията публикувана в тях. Евентуалните рискове, свързани с използването на такива сайтове, се носят от Потребителите. Ние описваме точното съдържание на продуктите и ако има несъответствие ви уведомяваме писмено или устно. Поради спецификата на продуктите е възможно да има леки разминавания в аксесоарите придружаващи уредите, ние не се ангажираме с промоции и подаръци които се правят от други фирми!

4. Представяни стоки и услуги на Сайта.

ТЕХМАГ си запазва правото да публикува имена, модели и друга информация за стоки на Английски или друг език, когато: 

а) Съществува опасност с преводът и да се изгуби ценна информация относно характеристиките на стоката;

б) Няма общоприета еднозначна терминология на Български език;

в) Самата стока е носител на информация на Английски или друг език, например, софтуер, музика и филми на Английски или друг език; 

г) Като Оутлет продукти произведени за друга държава ние си запазваме правото да не изменяме оригиналното упътване и когато производителят е преценил, че в упътването няма нужда от превод на Български език ние не носим отговорност за липса на такъв превод, но няма да ви откажем и информация за това как да ползвате уредът си!

5. Отказване на поръчка

Потребителят има право да се откаже от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, без да дължи обезщетение или неустойка, в срок от 14 дни, считано от датата, на която Потребителя или трето лице, различно от превозвача и посочено от него, е влязло във владение на стоките или датата, на която Потребителя или трето лице, различно от превозвача и посочено от него, е влязло във владение на последната стока, при договор, съгласно който поръчвате много стоки с една поръчка. 

За да упражни правото си на отказ, Потребителят следва да уведоми ТЕХМАГ за имената си, географския си адрес и ако има такива, телефонен номер, факс и електронен адрес и за решението си да се откаже от договора с недвусмислено заявление.

Стоката може да бъде върната само при положение, че се връща в същият си неизползван вид, с всички придружаващи я документи, кутия , аксесоари или подаръци.